Maket Nedir?

Maket nedir?

Yapının var olan yada tasarlanan biçimini gösteren küçük ölçekte 3 boyutlu örneğine maket denir.

Yapı maketlerinin çok eski zamanlardan beri yapıldığı aşikardır. Kral Mentuhotep’in mezarında bulunan eski bir mısır evinin maketi, Perachora’da bulunan ilkel yunan evlerinin pişmiş topraktan yapılmış maketleri bunun ispatıdır.

Günümüzde maketin yeri ve önemi

Günümüzde mimari tasarımda başarıya  fikir ve kabiliyet birlikteliği içerisinde ulaşılmaktadır.Tasarım, çizim ve maketlerden oluşmaktadır. Ölçülerini çizimlerden alan maket yapıldığında kesin ve net bir etki ortaya koyar. Bu hususta maket, tasarımın en önemli unsurunu teşkil etmektedir.Maketin, tasarım ve sunum aşamasında projeyi müşteriye daha iyi anlatabilme, projeyi her açıdan üçboyutlu inceleyebilme ve bunun sonucunda tasarım aşamasında projeye müdahale edebilme gibi kolaylıkları herdönemde mimarlar ve tasarımla ilgilenen diğer meslek adamlarınca tercih sebebi olmuştur.